YEŞİL KAMPÜS/THE GREEN CAMPUS

Türkiye’de günümüzde çevre konularında aktivizmin ön saflarında yüksek öğrenim mezunları özellikle de akademisyenler olsa da henüz üniversiteler bu aktivizmin merkezinde yer almıyorlar. Üniversite öğrencilerinin ulusal düzeyde faaliyetlere katılımları ise sınırlı ve çoğunlukla öğrenci kulüpleri veya yerel kampanyalar gibi yerel düzeyde kalmakta.

Yeşil Kampüs, Türkiye’deki üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencileri harekete geçirerek bu eğilimleri değiştirmeyi amaçlıyor. Halihazırda Türkiye’de lisans programlarında 7.5 milyon öğrenci, yüksek lisans programlarında ise 300.000 öğrenci okuyor. Yeşil Kampüs projesi, 18 ile 25 yaş arasındaki üniversite öğrencilerinin çevre ve iklim sorunları konusunda farkındalıklarını arttırmayı ve eylemleriyle toplumlarında değişime yol açmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Projede üç webiner ile gençlerin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirilmesi, böylece üniversitelerinde değişimi başlatacak fikirler üreterek projelere dönüştürmeleri hedefleniyor. Yeşil Kampüs yarışması ile öğrenciler, gruplar halinde yarışacaklar ve kampüslerini, daha yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışacaklar.

Although people with higher education, particularly academics, run at the forefront of environmental activism in Turkey today, universities have not been at its core yet. Participation of university students in nation-wide activism has been relatively limited and their actions have mostly been confined to the local level, i.e. student societies in universities or local campaigns. 

The Green Campus aims to remedy this gap by involving students enrolled in universities—both public and private—across Turkey at undergraduate and graduate levels. Currently, there are around 7,5 million students in undergraduate programmes while 300,000 students study a Master’s degree in Turkey. The Green Campus aims to raise awareness of university students aged between 18 and 25 about environmental challenges and urge them to take action to create an impact in their society.

Throughout the project, three webinars will equip students with scholarly insight to help them brainstorm about the environmental issues in their communities and come up with ideas to make a difference in their universities. During the Green Campus competition undergraduate and post graduate students will assess the green-ness of their campuses and propose projects to make them more environmental-friendly and sustainable.